Prie JAV sienos jau atvyko daugiau kaip 1,5 tūkst. migrantų karavano narių
Per Mek­si­ką dau­giau kaip mė­ne­sį ke­liau­jan­čio mig­ran­tų ka­ra­va­no pa­grin­di­nė da­lis ket­vir­ta­die­nį pra­de­da rink­tis prie JAV sie­nos; maž­daug 800 žmo­nių iš cen­tri­nės Ame­ri­kos 22 au­to­bu­sais at­va­žia­vo į Ti­chua­nos mies­tą.

„Pagaliau pasiekėme Tichuaną. Nekantrauju pamatyti sieną. Kelionė buvo begalinė, bet Dievas mus čia atvedė“, – sakė Carmen Soto (Karmen Soto) iš Hondūro, keliaujanti su savo dviem mažais vaikais.

Daugiau kaip 750 migrantų, kurie keliavo pirma pagrindinio karavano, pastarosiomis dienomis jau susirinko Tichuanoje. Dar daugiau kaip 3 tūkst. migrantų tebėra kelyje.

Karavanas juda nepaisydamas JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimo atsiųsti prie sienos beveik 6 tūkst. karių.