Prezidento patarėjas: JAV negalėjo pasirodyti silpnos Singapūro susitikimą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas, pik­tai at­si­kirs­da­mas Ka­na­dos prem­je­rui Jus­ti­nui Tru­deau, sie­kė, kad Ame­ri­ka ne­pa­si­ro­dy­tų silp­na prieš de­ry­bas dėl Šiau­rės Ko­rė­jos bran­duo­li­nio nu­si­gink­la­vi­mo, sek­ma­die­nį par­eiš­kė aukš­to ran­go Bal­tų­jų rū­mų pa­ta­rė­jas. 

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas „neturi matyti Amerikos silpnumo“ prieš antradienio susitikimą su D. Trumpu Singapūre, televizijai CNN sakė patarėjas ekonomikos klausimais Larry Kudlow.

JAV vadovas pavadino šį susitikimą „vienkartine galimybė“ pasiekti taiką tarp Jungtinių Valstijų ir Šiaurės Korėjos.

D. Trumpas prieš tai apkaltino G-7 susitikimo šeimininką Kanados premjerą Justiną Trudeau (Džastiną Triudo) nesąžiningumu ir silpnumu.

Jis pareiškė nurodęs JAV atstovams nepalaikyti bendro komunikato, paskelbto pasibaigus susitikimui Kvebeke.

Atrodo, kad JAV prezidentą ypač supykdė J. Trudeau per spaudos konferenciją išsakyta kritika dėl to, kad D. Trumpas, bandydamas pateisinti JAV importo muitus plienui ir aliuminiui, griebėsi nacionalinio saugumo argumentų.

Anot premjero, tai įžeidžia Kanados veteranus, kurie parėmė savo sąjungininkus amerikiečius per konfliktus nuo pat Pirmojo pasaulinio karo.

„Kanadiečiai yra mandagūs ir protingi, bet mes nesileisime stumdomi,“ – sakė jis.