Prezidentė Niujorke priminė apie moteris diskriminuojančius įstatymus
Jung­ti­nė­se Tau­to­se (JT) vie­šin­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį par­agi­no ge­rin­ti švie­ti­mą ir lau­žy­ti ste­reo­ti­pus, sie­kiant spar­čiau už­ti­krin­ti ly­čių ly­gy­bę dar­bo rin­ko­je.

Pasaulio moterų lyderių diskusijai vadovavusi D. Grybauskaitė teigė, kad JT valstybės narės turėtų imtis naikinti išlikusius moteris diskriminuojančius įstatymus.

„Šalies vadovės teigimu, kad pokyčiai vyktų greičiau, būtina gerinti šalių švietimo sistemas ir laužyti pasenusius stereotipus. Prezidentė taip pat pabrėžė valstybių vadovų atsakomybę panaikinti šalyse išlikusius moteris diskriminuojančius įstatymus ir paragino JT padėti skirtingiems pasaulio regionams kovoje su diskriminacija ir lyčių stereotipais“, – rašoma prezidentės spaudos tarnybos išplatintame pranešime.

Pasak jos, Lietuvoje vyrų ir moterų algų atotrūkis siekia 14,4 proc. ir yra mažesnis už ES vidurkį, tačiau pasauliniu mastu moterys už tą patį darbą gauna 23 proc. mažesnį atlygį ir du kartus dažniau dirba neatlygintinai.

Prezidentūros cituojamais duomenimis, panaikinus diskriminaciją dėl lyties per artimiausius septynerius metus globali ekonomika galėtų pasipildyti 28 trln. dolerių (daugiau nei 24 trln. eurų), tačiau dabartiniu metu ekonominei lyčių lygybei pasiekti prireiks dar 200 metų.

Renginyje dalyvavo ir JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, Kroatijos, Estijos, Maltos prezidentės, Norvegijos ir Bangladešo premjerės, Pasaulio banko vadovas Jim Yong Kimas.