Prekybos konfliktas tarp JAV ir Kinijos aštrėja
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pa­skel­bė są­ra­šą ki­niš­kų pre­kių, ku­rioms bus nu­sta­ty­ti im­por­to mui­tai. Pra­ėjus vos ke­lioms va­lan­doms Pe­ki­nas par­eiš­kė ne­pa­si­duo­siąs JAV spau­di­mui ir pa­skel­bė at­sa­ko­mą­sias prie­mo­nes.

JAV parengtas naujasis prekių sąrašas, į kurį pateko elektronikos prekės, orlaivių dalys, palydovai, medicinos įranga, staklės ir kitos prekės, dar nėra galutinis. Muitai šioms prekėms bus nustatyti dėl Kinijos tariamai vagiamos JAV įmonių intelektinės nuosavybės ir technologijų. Į sąrašą įtrauktos iš viso maždaug 1,3 tūkst. pavadinimų prekės, kurioms gali būti taikomas 25 proc. importo muitas. Tačiau sąrašas įsigalios tik po peržiūros, kuri truks bent iki gegužės pabaigos.

Reaguodamas į Vašingtono planus Pekinas planuoja nustatyti naujus 25 proc. muitus iš JAV importuojamoms sojos pupelėms, orlaiviams, automobiliams ir kitoms prekėms. Kinijos prekybos ministerija išvardijo 106 produktus, kuriems bus nustatyti muitai, ir pareiškė, kad muitų įvedimo data bus paskelbta atskirai. Naujieji muitai taip pat bus taikomi, pavyzdžiu, chemijos produktams, tabako gaminiams, jautienai, kviečiams, kukurūzams ir medvilnei.

Kinija perka maždaug trečdalį viso JAV sojos pupelių eksporto. Pernai šio JAV eksporto į Kiniją vertė sudarė 14 mlrd. JAV dolerių. Sojos pupelės tiekiamos iš žemės ūkio valstijų, kurios per 2016 metų rinkimus balsavo už prezidentą Donaldą Trumpą.

„Prekybos karuose nėra laimėtojų. Tas, kas jį pradeda, pakenks ir sau, ir kitiems“, – pareiškė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Geng Shuang ir pažymėjo, kad Kinija dėl naujausių JAV priemonių pasiskundė Pasaulio prekybos organizacijai.