Prašo Rusijos sustabdyti Sirijos puolimą Rytų Gutoje
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pir­ma­die­nį spau­dė Ru­si­ją pa­si­nau­do­ti sa­vo įta­ka ir ne­del­siant už­ti­krin­ti, kad kru­vi­nas puo­li­mas Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­ma­me Ry­tų Gu­tos ank­la­ve bū­tų vi­sa­pu­siš­kai su­stab­dy­tas.

„Sirijos režimas ir jo rėmėjai Rusija ir Iranas toliau atakuoja Rytų Gutą, tankiai gyvenamą Damasko priemiestį, nepaisydami Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) raginimo nutraukti ugnį“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Valstybės departamento atstovė Heather Nauert.

„Režimas tvirtina, kad kovoja su teroristais, bet vietoje to terorizuoja šimtus tūkstančių civilių aviacijos smūgiais, artilerija, raketomis ir gresiančiu sausumos puolimu. Režimo kaip ginklas naudojamos chloro dujos tik didina civilių gyventojų kančias“, – rašė H. Nauert.

„#Rusija turi įtaką (ir galėtų) sustabdyti šias operacijas, jei pasirinktų tesėti savo įsipareigojimus pagal #JTST ugnies nutraukimą“, – pridūrė ji. Atstovė turėjo omenyje šeštadienį priimtą Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl 30 dienų paliaubų, kurių nebuvo laikomasi.

„Jungtinės Valstijos ragina nedelsiant nutraukti puolimo operacijas ir skubiai (sudaryti sąlygas) patekti humanitarinės pagalbos darbuotojams, gydyti sužeistuosius ir pristatyti itin reikalingą humanitarinę pagalbą“, – pažymėjo JAV Valstybės departamento atstovė.