Prasidėjo JAV ambasados Jeruzalėje atidarymo ceremonija
Je­ru­za­lė­je pir­ma­die­nio po­pie­tę pra­si­dė­jo Jung­ti­nių Vals­ti­jų am­ba­sa­dos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Iš­kil­mės pra­si­dė­jo JAV him­nu.

Po to kalbą pasakė JAV ambasadorius Izraelyje Davidas Friedmanas. Šiam paminėjus JAV prezidentą Donaldą Trumpą, susirinkusieji atsistoję pradėjo ploti.

Audringų plojimų susilaukė ir ambasadoriaus žodžiai „Jeruzalė, Izraelis“.

Anksčiau per kruvinus susirėmimus prie Gazos Ruožo sienos nuo Izraelio ugnies žuvo 37 palestiniečiai ir dar šimtai buvo sužeisti. Tai buvo daugiausiai žmonių gyvybių nusinešusi diena per pastaruosius kelis konflikto metus.

Netoli sienos susirinko keli tūkstančiai žmonių. Nedidelė jų dalis svaidė akmenis ir artinosi prie pasienio tvoros, bandydami pro ją prasiveržti, padėtį stebinti kitapus sienos dislokuotiems izraeliečių snaiperiams.

Į ambasados atidarymo ceremoniją atvyko JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojo Johno Sullivano vadovaujama delegacija, tarp kurios narių buvo ir D. Trumpo duktė Ivanka ir jos vyras Jaredas Kushneris, abu dirbantys Baltųjų rūmų padėjėjais, ir iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas. Ceremonijoje dalyvavo maždaug 800 svečių.

Jeruzalės statusas – bene opiausias Izraelio ir Palestinos konflikto klausimas.

Izraelis visą miestą laiko savo amžina ir nedaloma sostine, o palestiniečiai trokšta, kad Rytų Jeruzalė taptų jų būsimos valstybės sostine.

Per dešimtmečius nuo 1967-ųjų tarptautinė bendruomenė laikėsi bendros pozicijos, kad miesto statusas turi būti sprendžiamas derybomis, bet D. Trumpas šio kompromiso nepaisė ir išprovokavo pasipiktinimą daugelyje šalių.

Jis argumentavo, kad išbraukus Jeruzalės klausimą iš derybų darbotvarkės turėtų tapti lengviau susitarti dėl taikos, bet daugelis pabrėžė, kad prezidentas nekalbėjo apie jokias atsakomąsias izraeliečių nuolaidas.