Prancūzų žiniasklaida ragina Macroną neuždaryti prezidentūros rūmų spaudos salės
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tū­ros spau­dos aso­cia­ci­ja par­agi­no pre­zi­den­tą Em­ma­nue­lį Mac­ro­ną iš nau­jo aps­vars­ty­ti sa­vo spren­di­mą už­da­ry­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jų sa­lę pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se.

Antradienio pareiškime asociacija, atstovaujanti prezidentūroje akredituotiems prancūzų ir užsienio žurnalistams, nurodė, kad spaudos konferencijų salės uždarymas būtų „Eliziejaus rūmų blokavimas ir sprendimas, kenkiantis žurnalistų laisvei informuoti ir dirbti“.

E. Macrono biuras anksčiau šiais metais paskelbė planus perkelti žurnalistus į naują vietą ne rūmuose, taip sumažinant galimybes matyti prezidento veiklą. Prezidentas neseniai taip pat peržiūrėjo savo komunikacijos strategiją ir komandą.

Spaudos konferencijų salė Eliziejaus rūmuose buvo daugiau kaip 40 metų, valdant įvairių politinių pažiūrų prezidentams.

Praėjusį mėnesį atliktos apklausos parodė, kad 2017 metų gegužę išrinkto E. Macrono populiarumas yra rekordiškai smukęs, didėjant kritikai jo politikos atžvilgiu.

Prancūzijos lyderį ištisas savaites persekiojo didelis skandalas dėl jo buvusio saugumo padėjėjo, kuris buvo nufilmuotas smurtaujantis prieš protestuotoją.

Politiniai varžovai kaltino prezidentą arogantiškumu ir atitrūkimu nuo žmonių. Praėjusį mėnesį vienam jaunam darbo neturinčiam sodininkui E. Macronas pasakė, kad jis galėtų susirasti darbą restorane vos „perėjęs gatvę“. Prieštaringai vertinamų jo komentarų būta ir daugiau.

Prancūzijos lyderio santykiai su šalies žiniasklaida buvo įtempti ir dėl galimybių žurnalistams nušviesti jo renginius bei vizitus.

E. Macrono biuras savo informacijai skleisti vis dažniau naudojosi „Facebook“, „Twitter“ ir kitais socialiniais tinklais, o ne viešai atsakinėja į žiniasklaidos klausimus.