Prancūzų užsienio reikalų ministras: Sirijos prezidentas laimėjo karą
Pra­ncū­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras sek­ma­die­nį sa­kė, kad Si­ri­jos pre­zi­den­tas Bas­ha­ras al As­sa­das lai­mė­jo sa­vo ša­lies pi­lie­ti­nį ka­rą, bet be tarp­tau­ti­nės bend­ri­jos tar­pi­nin­kau­ja­mo po­li­ti­nio spren­di­nio „ne­lai­mės tai­kos“.

Jeanas-Yves'as Le Drianas taip pat pakartojo grasinimą dėl Vakarų atsako, jei B. al Assadas „pasiduotų pagundai“ panaudoti cheminius ginklus būsimame mūšyje už šiaurinę Idlibo provinciją – paskutinį svarbų opozicijos bastioną.

Radijui „France-Inter“ J.-Y. Le Drianas sakė: „Assadas laimėjo karą, turime tai deklaruoti. Bet jis nelaimėjo taikos.“

Pasak prancūzų užsienio reikalų ministro, net jeigu B. al Assado pajėgos atkovos Idlibą, tai neišspręs problemų, kurios prieš septynerius metus išprovokavo šį karą.

Prancūzija Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje šį mėnesį spaus dėl politinio sprendimo Sirijoje ir derasi su Rusija, Turkija bei Iranu, ragindama šias šalis pasinaudoti savo įtaka B. al Assadui ir užtikrinti, kad karui pasibaigus vyktų politinės derybos, sakė J.-Y. Le Drianas.