Prancūzų kardinolas nuteistas už lytinės prievartos dangstymą
Lio­no ar­ki­vys­ku­pas – aukš­čiau­sio ran­go pra­ncū­zų ka­ta­li­kų dva­si­nin­kas, įtrauk­tas į Baž­ny­čią su­krė­tu­sius pe­do­fi­li­jos skan­da­lus – ket­vir­ta­die­nį ne­ti­kė­tai bu­vo nu­teis­tas už pa­gal­bą nu­sle­piant ly­ti­nę prie­var­tą.

Kardinolas Philippe'as Barbarinas, kuris teismo posėdyje nedalyvavo, buvo pripažintas kaltu dėl to, kad nepranešė apie vieno nepilnamečio išnaudojimą 2014–2015 metais. Kardinolui paskirta lygtinė šešių mėnesių įkalinimo bausmė.

Jo advokatas Jeanas-Felix Luciani iš karto paskelbė, kad nuosprendis bus apskųstas.

Prancūzų kunigo Bernard'o Preynat, kaltinamo kelių dešimčių berniukų tvirkinimu praėjusio amžiaus 9-ame ir 10-ame dešimtmečiais, aukos seniai kaltina 68 metų Ph. Barbariną, kad jis nepranešė policijai apie šį kunigą ir leido jam toliau dirbti ir bendrauti su vaikais, nors daug metų sklido gandai apie jo pedofilinius polinkius.

Ph. Barbarinas sausio mėnesį stojo prieš teismą ir tvirtino esą neteisingai apkaltintas. Pristigus įrodymų ir sukakus senačiai dėl kaltinimų, jog jis nepadėjo į pavojų pakliuvusiems asmenims, netgi prokuroras pasisakė, kad kardinolas ir kiti Bažnyčios pareigūnai neturėtų būti nuteisti, nes jų netinkamų veiksmų neįmanoma teisiškai įrodyti.

Teismo metu aukos kaltino Ph. Barbariną bent nuo 2010-ųjų žinojus apie įtarimus dėl lytinio išnaudojimo, o nuo 2015-ųjų Vatikano nurodymu bandžius nuslėpti skandalą.

Nukentėjusiųjų grupei Lione vadovaujantis Francois Devaux teismo ketvirtadienio sprendimą pavadino „didele pergale dėl vaikų apsaugos“.

Katalikų Bažnyčią pastaraisiais metais krėtė pareiškimai dėl kunigų lytinių nusikaltimų. Dvasininkai buvo kaltinami įvairiose pasaulio šalyse, įskaitant Australiją, Braziliją, Čilę, Airiją ir JAV.

Skandalai paskatino popiežių Pranciškų pažadėti išgyvendinti šią rykštę, padariusią didžiulę žalą Bažnyčios autoritetui.