Prancūzų diplomatijos vadovas: Maduro nepanorus rengti rinkimų, tuo turės užsiimti Guaido
Jei Ve­ne­sue­los pre­zi­den­tas Ni­co­las Ma­du­ro ne­no­rės su­reng­ti ša­ly­je pir­ma­lai­kių at­vi­rų rin­ki­mų, tuo tu­rės už­siim­ti opo­zi­ci­jos ly­de­ris Jua­nas Guai­do, tre­čia­die­nį par­eiš­kė pra­ncū­zų dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Jea­nas-Yves'as Le Dria­nas .

„Mums reikia sąžiningų rinkimų, kurių rezultatai būtų patikimi. Prezidentas Maduro pasisako prieš tokius rinkimus, ir tokiu atveju reikės, kad balsavimo organizavimu užsiimtų Juanas Guaido“, – per Prancūzijos televiziją kalbėjo užsienio reikalų ministras.

J.-Y. Le Drianas nurodė, kad Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai ketvirtadienį „aptars (galimą Bendrijos) atsaką į Maduro atsisakymą (reaguoti į raginimus surengti Venesueloje pirmalaikius rinkimus)“.

Pasak prancūzų diplomatijos vadovo, Venesuelos krizės „sprendimas privalo būti demokratinis, taikus, o jį pasiekti reikia derybų keliu.

J. Guaido praėjusią savaitę pasiskelbė laikinuoju Venesuelos prezidentu. N. Maduro savo ruožtu tokį jo žingsnį pavadino neteisėtu ir iš savo posto trauktis atsisakė.