Prancūzų bendrovei – kaltinimai terorizmo finansavimu
Pra­ncū­zi­jos pra­mo­ni­nei bend­ro­vei „La­far­ge“ ket­vir­ta­die­nį pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl te­ro­ris­ti­nių gru­puo­čių, įskai­tant „Is­la­mo vals­ty­bės“ (IS), fi­nan­sa­vi­mo bei pri­si­dė­ji­mo prie nu­si­kal­ti­mų žmo­giš­ku­mui.

Pranešama, kad „Lafarge“ mokėjo milijonus džihadistų grupuotėms, kad šios karo metu Sirijoje toliau leistų veikti bendrovės gamykloms.

Naujienų agentūros AFP šaltinis informuoja, kad įtariamai per tarpininkus teroristams mokėjusi įmonė yra kaltinama sukėlusi pavojų buvusių darbuotojų, kurie dirbo cemento gamykloje šiaurinėje Sirijoje, gyvybėms.

Viena iš kaltintojų, Prancūzijos žmogaus teisių grupė „Sherpa“ teigė, kad tai yra pirmas kartas pasaulyje, kai įmonė apkaltinama prisidėjimu prie nusikaltimų žmogiškumui.

Prieš prasidedant teismui „Lafarge“ buvo liepta sumokėti 30 mln. eurų saugumo užstatą.

Iš viso kaltinimai teroristų finansavimu laikotarpiu nuo 2011 iki 2015 metų pateikti aštuoniems buvusiems „Lafarge“ vadovams, įskaitant buvusį generalinį direktorių Bruno Laffontą.

Įtariama, kad bendrovė IS ir kitoms teroristų grupuotėms sumokėjo 13 mln. eurų. Dėl šios priežasties įmonės gamykla šiaurinėje Sirijoje veikė ilgai po to, kai kitos prancūzų bendrovės pasitraukė iš karo draskomos šalies.

„Sherpa“ džiaugėsi sprendimu pateikti kaltinimus bendrovei bei teigė, kad tai yra „svarbus žingsnis kovoje prieš tarptautinių įmonių, veikiančių ginkluotų karinių konfliktų zonose, nebaudžiamumą.