Prancūzijos ultrakairiųjų lyderis sukritikavo Macroną, prognozuoja naujus protestus
Pra­ncū­zi­jos kraš­tu­ti­nių kai­rių­jų ly­de­ris Jean­sa-Lu­cas Me­len­cho­nas pir­ma­die­nį va­ka­re su­kri­ti­ka­vo pre­zi­den­to Em­ma­nue­lio Mac­ro­no krei­pi­mą­si į tau­tą, pa­skelb­tą rea­guo­jant į ša­lį kre­čian­čius aud­rin­gus va­di­na­mo­jo „gel­to­nų­jų lie­me­nių“ ju­dė­ji­mo pro­tes­tus.

„Macronas apsiriko epochomis. Jis pradėjo peikti liaudį ir netarė nė žodžio apie sužeistuosius“, – parlamentarą cituoja dienraštis „Liberation“.

J.-L. Melenchono teigimu, valstybės vadovas neskiria dėmesio nepasiturintiems piliečiams, įskaitant bedarbius, ne visą dieną dirbančius žmones ir studentus.

Politikas įsitikinęs, kad Prancūziją apėmę „geltonųjų liemenių“ protestai turi būti tęsiami. Jis prognozavo, kad ateinantį šeštadienį įvyks naujų demonstracijų.

„Pilietinė revoliucija bus didi“, – pažadėjo J.-L. Melenchonas.

„Liberation“ taip pat cituoja socialistų frakcijos parlamento žemuosiuose rūmuose lyderę Valerie Rabault, pavadinusią prezidento kreipimąsi „pavėlavusiu atsakymu, optine apgaule“.

„Kaip jis ruošiasi finansuoti minimalaus atlyginimo didinimą? Keldamas mokesčius? Karpydamas valstybines paslaugas? Labai didelis neaiškumas“, – žurnalistams sakė parlamentarė.

Tuo metu antirasistinės žmogaus teisių grupės „SOS Racisme“ vadovas Dominique'as Sopo pareiškė, kad „nieko gero nežada“ faktas, kad kreipimesi E. Macronas užsiminė apie imigraciją.

Straipsnyje „Imigrantai kaip atpirkimo ožys“ D. Sopo atkreipė dėmesį, kad Eliziejaus rūmų šeimininkas palietė imigracijos problemą kalboje, skirtoje tokiems klausimams kaip lėšų perskirstymas ir jaunimo lūkesčiai.

Savo kreipimesi prezidentas pareiškė: „Norėčiau, kad leistumėme tautai pačiai susitvarkyti kalbant apie jos gilią tapatybę, kad imtumėmės migracijos klausimo“.

„SOS Racisme“ pirmininkas tokiuose žodžiuose įžvelgė „mėginimą palikti migrantus nugrimzti į socialinį nusivylimą“.