Prancūzijos teismas parėmė gydytojus rezonansinėje eutanazijos byloje
Pra­ncū­zi­jos teis­mas ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no gy­dy­to­jų spren­di­mą iš­jung­ti apa­ra­tus, pa­lai­kan­čius de­šimt­me­tį ko­mo­je iš­bu­vu­sio vy­ro gy­vy­bę, at­mes­da­mas pa­cien­to tė­vų nau­jau­sią skun­dą šio­je daug ais­trų su­kė­lu­sio­je by­lo­je dėl tei­sės mir­ti.

42 metų Vincent'as Lambert'as buvo paralyžiuotas 2008 metais patekęs į eismo įvykį, o gydytojai vėliau nustatė, kad jo rimta smegenų trauma yra nepagydoma.

Vadovaudamiesi Prancūzijos įstatymais gydytojai nusprendė išjungti maistu ir vandeniu V. Lambert'o organizmą aprūpinančius aparatus – tokiam žingsniui pritarė jo žmona ir šeši iš aštuonių jo brolių ir seserų.

Tačiau pamaldūs vyro tėvai katalikai užginčijo tokį sprendimą ir pareiškė, kad V. Lambert'o būklė galėtų pagerėti, jeigu jis būtų geriau gydomas.

Dėl to įsiplieskė ilgas teisminis ginčas dėl prancūzų gydytojų teisės spręsti, ar reikėtų palaikyti ilgą laiką vegetacinės būklės išbuvusių pacientų gyvybes.

Prancūzijos teismai daugiausiai stojo V. Lambert'o gydytojų pusėn, taigi, vyriškio tėvai kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT), kuris 2015 metais nutarė, kad vyrui turi būti leista mirti.

Ketvirtadienį Šampanės Šalono administracinis teismas, esantis netoli Reimso, kur hospitalizuotas V. Lambert'as, nutarė, kad jo gyvybės palaikymas tolygus „neracionaliam atkaklumui“.

„Buvo nustatytas Vinecent'o Lamber'o noras, kad nebūtų palaikoma jo gyvybė, jeigu jį kada nors ištiktų būklė, kurios jis dabar yra“, – sakoma teismo nutartyje, su kurio turiniu susipažino naujienų agentūra AFP.

V. Lambert'o tėvai jau leido suprasti, kad pralaimėjimo atveju pateiks skundą Valstybės Tarybai – aukščiausios instancijos Prancūzijos administraciniam teismui.

Aktyvioji eutanazija – tai yra, kai asmuo sąmoningai atima paciento gyvybę – yra uždrausta Prancūzijoje, nepaisant pastangų sušvelninti įstatymus nepagydomų ligonių atžvilgiu.