Prancūzijos premjero rezidencijos sode rastas negyvas policininkas
Par­yžiu­je, prem­je­ro re­zi­den­ci­jos te­ri­to­ri­jo­je pir­ma­die­nį ras­tas ne­gy­vas Pra­ncū­zi­jos po­li­ci­nin­kas – ma­no­ma, kad jis nu­si­žu­dė.

45 metų Respublikos gvardijos žandaras buvo rastas negyvas šalia savo tarnybinio ginklo Matinjono rūmų – premjero Edouardo Philippo biuro ir rezidencijos – sode.

Edouardo Philippas, šiuo metu išvykęs vizito į Prancūzijos užjūrio teritoriją Naująją Kaledoniją, buvo informuotas apie šį „tragišką“ įvykį ir pareiškė užuojautą žuvusiojo šeimai, sakoma vyriausybės pranešime.

Pasak pranešimo, tyrimą dėl mirties aplinkybių atlieka Paryžiaus prokuratūra ir žandarmerija.

Rugpjūčio mėnesį prie Mantinjono rūmų priskirti žandarai laiške savo vadovybei skundėsi dėl „blogėjančių darbo sąlygų“, pranešė su šio anoniminio laiško turiniu susipažinusi naujienų agentūra AFP.

Laiškas buvo parašytas tuo metu, kai policijos pajėgos protestavo prieš sunkėjančias darbo užduotis, nepakankamą pareigūnų skaičių ir netinkamą įrangą.

Praėjusį mėnesį maždaug 200 pareigūnų surengė demonstraciją Paryžiuje, kaltindami savo vadovybę nesirūpinant jų darbo sąlygomis.

Remiantis policijos pareigūnų profesinių sąjungų duomenimis, pernai Prancūzijoje nusižudė 51 policininkas, o šiemet – 24.

Kaip pranešė prancūzų žiniasklaida, šiemet taip pat nusižudė maždaug 20 žandarų.

Vienas jų – rugsėjo 18 dieną, o kitas – sekmadienį.