Prancūzijos parlamentarams uždraudė nešioti religinius simbolius
Pra­ncū­zi­jos par­la­men­tas pa­gal nau­ją „neu­tra­lų“ ap­ran­gos ko­dą užd­rau­dė sa­vo na­riams ne­šio­ti bet ko­kius re­li­gi­nius sim­bo­lius.

Naujuoju aprangos kodu išplėstos šalyje galiojančios pasaulietiškos taisyklės, kurias kritikai vadina pernelyg griežtomis.

Pagal trečiadienį vakare priimtus pakeitimus Nacionalinės Asamblėjos nariai negali „nešioti pastebimų religinių simbolių, uniformų, emblemų, komercinių žinučių ar politinių šūkių“.

Pagal trečiadienį vakare priimtus pakeitimus Nacionalinės Asamblėjos nariai negali „nešioti pastebimų religinių simbolių, uniformų, emblemų, komercinių žinučių ar politinių šūkių“.

Taisyklė įvesta kilus pasipiktinimui dėl vieno deputato, parlamente pasirodžiusio su futbolininko marškinėliais, bet religinių simbolių paminėjimas naujojoje taisyklėje greit prikaustė pagrindinį dėmesį.

Iki šiol parlamentarams būdavo nurodoma tiesiog „gerbti šią instituciją“. Tai paprastai reikšdavo formalius drabužius moterims ir kostiumą su kaklaraiščiu vyrams, nors pernai pastarasis reikalavimas buvo šiek tiek sušvelnintas.

XX amžiuje buvo parlamentarų kunigų, kurie viešumoje vilkėdavo religinius drabužius, pavyzdžiui, abatu Pierre'u vadintas Henri Groues, tad keli krikščionių autoritetai trečiadienį kritiškai įvertino naujuosius suvaržymus.

Prancūzijos protestantų federacijos vadovas Francois Clavairoly sakė, kad pakeitimas buvo padarytas „radikalaus sekuliarizmo apsėdimo dvasioje“.

Parlamento pirmininkas Francois de Rugy teisino priemones ir sakė, kad jos atitinka 2004 metų įstatymą, kuriuo moksleiviams ir mokytojams buvo uždrausta nešioti pastebimus religinius simbolius.

Kritikai įstatymą laikė nukreiptu pirmiausia prieš musulmonus, nes buvo uždraustos skaros ir hidžabai, tačiau priemonės apima ir žydiškas kepurėles.

„Priimame gaires ir apribojimus, ... kad išvengtume bet kokių provokacijų“, – sakė F. de Rugy.

Moksleiviams, mokytojams, dabar ir parlamentarams, leidžiama nešioti ant kaklo mažus krikščioniškus kryželius. Žydams leidžiama nešioti Dovydo žvaigždę, o musulmonams – Hamsos amuletus.

Minimi įstatymai ir taisyklės turi akcentuoti Prancūzijos įsipareigojimą sekuliarizmo – valstybės ir Bažnyčios atskyrimo – principui, kuris yra įrašytas svarbiame 1905 metų įstatyme.

Kai kurie politikai pritaria, kad religinių simbolių draudimas būtų taikomas ir universitetams, net – darbo vietoms. Tačiau kai kas sekuliarizmą vertina kaip islamofobinės kampanijos prieš hidžabus priedangą.

Vis dėlto parlamentarai galės nukrypti nuo naujųjų aprangos taisyklių, jei galės įrodyti, kad jų apranga yra tradiciniai drabužiai.

Parlamentarui iš Prancūzijai priklausančios Tahičio salos Ramiajame vandenyne Moetai Brothersonui bus leidžiama ir toliau segėti savo polinezietišką sijoną.

Priimti naująjį aprangos kodą paskatino kraštutinių kairiųjų parlamentaras ir dokumentinių filmų kūrėjas Francois Ruffinas, kuris pernai parlamente per debatus apie futbolo pervedimų apmokestinimą pasirodė su mėgėjų klubo „Olympique Eaucourt“ marškinėliais.