Prancūzijoje pradedamas vykdyti griežtasis migracijos įstatymas
Pra­ncū­zi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ge­rard'as Col­lom­bas nu­ro­dė eva­kuo­ti maž­daug 2,3 tūkst. Par­yžiu­je sto­vyk­lau­jan­čių mig­ran­tų.

G. Collomb'o trečiadienio pareiškime sakoma, kad jis nurodė policijai netrukus suplanuoti evakuacijos operaciją, kuria būtų „suderinti“ griežto naujo imigracijos įstatymo reikalavimai ir pagalbos organizacijų prašymai suteikti šiems migrantams prieglobstį.

Pastarosiomis savaitėmis palei kanalus Paryžiaus rytuose ir šiaurės rytuose pridygo palapinių stovyklų, todėl kilo susirūpinimas dėl saugumo ir higienos. Du migrantai šį mėnesį nuskendo.

Merė Anne Hidalgo paprašė vyriausybės pagalbos.

Nuo 2015 metų miestas iš jame buvusių stovyklų jau evakavo maždaug 28 tūkst. migrantų.

G. Collomb'as kritikavo Paryžiaus rotušę už atsisakymą juos evakuoti ir ragino parengti ilgalaikį planą dėl migrantų, reguliariai plūstančių į Prancūzijos sostinę.