Prancūzijoje per protestus prieš Macrono reformas suimti per 60 žmonių
Pra­ncū­zi­jo­je per dvie­juo­se mies­tuo­se su­reng­tus pro­tes­tus dėl pre­zi­den­to Em­ma­nue­lio Mac­ro­no dar­bo tei­sės re­for­mų bu­vo su­im­ti 60 pro­tes­tuo­to­jų ir su­žeis­ti de­vy­ni po­li­ci­nin­kai, sek­ma­die­nį pra­ne­šė vie­tos par­ei­gū­nai.

Vidaus reikalų ministras Gerard'as Collomb'as pasmerkė smurtą ir padarytą žalą parduotuvėms ir visuomeniniams pastatams per šeštadienį vykusius protestus vakariniame Nante ir pietiniame Monpeljė.

Ministras ragino laikytis ramybės žmones, kurie sekmadienį dalyvaus proteste vakariniame Landų Notr Damo mieste.

Kiti šeštadienį Prancūzijoje vykę protestai buvo daugiausiai taikūs. Geležinkelių darbuotojai protestavo prieš E. Macrono siūlomą geležinkelių operatorės pertvarkymo planą. Geležinkelininkų streikas sutrikdė traukinių eismą visoje šalyje.

Sekmadienio vakarą prezidentas per nacionalinę televiziją paaiškins savo siūlomas ekonomines reformas. Jis tvirtina, kad tie pokyčiai padarys Prancūziją konkurencingesnę, o darbuotojai būgštauja prarasiantys garantijas.