Prancūzijoje per protestus dėl degalų kainų sužeista daugiau kaip 400 žmonių
Pra­ncū­zi­jo­je per pro­tes­tus dėl de­ga­lų kai­nų žu­vo vie­na mo­te­ris ir bu­vo su­žeis­ta dau­giau kaip 400 žmo­nių, 14 iš jų – su­nkiai, sek­ma­die­nį pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Chris­top­he'as Cas­ta­ne­ras.

„Geltonųjų liemenių“ protestas prieš sustingusią perkamąją galią valdant prezidentui Emmanueliui Macronui visoje šalyje tęsėsi vieną dieną ir vieną naktį.

Sužeistųjų skaičius yra daugiau kaip dvigubai didesnis už šeštadienį paskelbtą skaičių. Jis padidėjo po neramios nakties 87 šalies vietose, kur protestuotojai, reikšdami pasipiktinimą degalų mokesčio kėlimu, blokavo kelius.

Tarp 409 sužeistųjų yra 28 policininkai, karo policijos nariai ir ugniagesiai.

Ch. Castaneras radijui RTL sakė, kad šeštadienio protestuose 2 034 vietose dalyvavo maždaug 288 tūkst. žmonių. Maždaug 3,5 tūkst. dalyvių protestus tęsė per naktį, pridūrė ministras.

Policija apklausė iš viso 282 protestuotojus, 73 iš jų – naktį. 157 iš šių žmonių buvo sulaikyti.

„Praėjusi naktis buvo nerami... Buvo užpuolimų, muštynių, subadymų, – sakė Ch. Castaneras. – Buvo muštynių tarp „geltonųjų liemenių“ protestuotojų. Tam tikrose vietose buvo daug alkoholio, ir tai nulėmė šį idiotišką elgesį.“

Protestų organizatoriai ragino sekmadienį tęsti demonstracijas maždaug 150-yje šalies vietų, pridūrė ministras.

Šeštadienį protestuotojų grupės blokavo žiedinių sankryžų, svarbių greitkelių ir gatvių. Protestuotojai tvirtina, kad nuolatinis degalų mokesčio didinimas valdant dabartiniam prezidentui sumažino žmonių perkamąją galią.

Kartais įsiplieksdavo pyktis, nes kai kurie vairuotojai konfliktavo su protestuotojais arba bandė prasiveržti pro barikadas.

Rytiniame Savojos regione viena moteris, vežusi savo dukrą pas gydytoją, supanikavo protestuotojams apsupus jos automobilį ir ėmus daužyti jo stogą. Vairuotoja nuspaudė greičio pedalą ir mirtinai sužalojo 63 metų moterį.

„Geltonosiomis liemenėmis“ protestuotojai buvo praminti dėl vilkimų signalinių drabužių.