Prancūzijoje į gatves grįžta „geltonųjų liemenių“ protestai
Va­di­na­mo­jo „gel­to­nų­jų lie­me­nių“ ju­dė­ji­mo pro­tes­tuo­to­jai jau dvy­lik­tą šeš­ta­die­nį iš ei­lės iš­ėjo į Pra­ncū­zi­jos mies­tų gat­ves, kad to­liau spaus­tų pre­zi­den­to Em­ma­nue­lio Mac­ro­no vy­riau­sy­bę.

Paryžiuje ir kituose miestuose šeštadienį planuojama surengti daug protestų, nukreiptų prieš E. Macrono ekonominę politiką, kurią protestuotojai vertina kaip pernelyg palankią turtingiesiems.

Šią savaitę Prancūzijos sostinėje susirinkę demonstrantai ketina pagerbti protestuotojus, nukentėjusius per susirėmimus su policija.

Pasak vyriausybės, nuo judėjimo pradžios lapkričio 17 dieną per protestus buvo sužeista apie 2 tūkst. žmonių, įskaitant mažiausiai keturis asmenis, patyrusius sunkių akių traumų. Be to, 10 žmonių žuvo eismo įvykiuose, susijusiuose su „geltonųjų liemenių“ veiksmais.

Prancūzijos valstybės taryba penktadienį nusprendė, kad saugumo pajėgos turi teisę naudoti itin prieštaringai vertinamas greitai skriejančias gumines kulkas minioms valdyti.