Prancūzijoje daugiabutyje kilus gaisrui sužeistųjų skaičius auga
Piet­va­ka­ri­nia­me Pra­ncū­zi­jos Tu­lū­zos mies­te ke­tu­rių aukš­tų dau­gia­bu­ty­je ki­lus gais­rui bu­vo su­žeis­ti 22 žmo­nės, du iš jų su­nkiai, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė ug­nia­ge­siai.

Per incidentą sugriuvo dalis pastato. Be to, buvo evakuoti greta esančio viešbučio svečiai, informavo ugniagesių tarnybos pulkininkas leitenantas Sylvainas Gergaud.

„Gaisras plito labai greitai per lifto šachtą“, – teigė jis.

Per incidentą nukentėjo ir du ugniagesiai.