Prancūzija mažina lytinės pilnametystės amžių
Ki­lus vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mui dėl su­au­gu­sių vy­rų sek­sua­li­nių san­ty­kių su 11-me­tė­mis mer­gai­tė­mis, Pra­ncū­zi­ja ra­do iš­ei­tį: pa­ma­žins ly­ti­nės pil­na­me­tys­tės am­žių iki 15 me­tų, kai as­muo ga­lės duo­ti su­ti­ki­mą ly­tiš­kai san­ty­kiau­ti. Tai pir­ma­die­nį pra­ne­šė ly­gių tei­sių mi­nis­trė Mar­le­ne Schiap­pa.

Po konsultacijų su ekspertų komisija, pateikusia savo rekomendacijas, „vyriausybė nusprendė nustatyti 15 metų“ kaip lytinės pilnametystės amžių, sakė ministrė naujienų agentūrai AFP.

Šis klausimas atsidūrė visuomenės dėmesio centre po to, kai įstatymų leidėjai pareiškė, kad Prancūzijos įstatymai leido dviem vyrams išsisukti nuo kaltinimų išžaginimu, kai jiems buvo pareikšti įtarimai dėl lytinių santykių su nepilnametėmis.

Pagal dabar Prancūzijoje galiojančius įstatymus, už bet kokį pilnamečio asmens lytinį aktą su jaunesniu negu 15 metų asmeniu gali būti baudžiama kaip už seksualinį nusikaltimą.

Tačiau jei prokurorai nori apkaltinti nusikaltėlį išžaginimu, jie privalo įrodyti privertimo lytiškai santykiauti faktą.

Lapkritį 30-metis vyras buvo išteisintas dėl 11-metės išžaginimo, teismui nusprendus, kad mergaitė „nepatyrė spaudimo, jai nebuvo grasinta ir ji nebuvo užpulta“.

Kitoje panašioje byloje, kur taip pat figūravo 11-metė, 28 metų vyrui buvo pareikšti kaltinimai dėl lytinių santykių su nepilnamete, o ne kaltinimai išžaginimu. Tai smarkiai papiktino mergaitės šeimą

Tačiau praėjusį mėnesį teismas pakeitė nuomonę ir pareiškė, kad vyras iš tiesų turėtų būti apkaltintas išžaginimu, tačiau paprašė perduoti nagrinėti bylą aukštesnė instancijos teismui.

Kilus triukšmui dėl šių dviejų bylų, įstatymų leidėjai ir vaikų gynimo organizacijos ėmė raginti vyriausybę nustatyti minimalų amžių, kai asmuo jau gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti. Toks amžius yra nustatytas daugelyje Europos valstybių ir varijuoja tarp 13 ir 15 metų.

M. Schiappa sakė, jog labai džiaugiasi, kad vyriausybė atsižvelgė į medikų bei teisės ekspertų rekomendacijas ir kaip minimalų amžių nustatė 15 metų – to seniai siekė su smurtu prieš vaikus kovojančios organizacijos.

Naują amžiaus ribą kartu su virtine įstatymų projektų, skirtų kovai su seksualine prievarta ir seksizmu, vyriausybė turėtų patvirtinti artimiausiomis savaitėmis.