Prancūzija įšaldė su Sirijos cheminių ginklų programa siejamų kompanijų sąskaitas
Pra­ncū­zi­ja penk­ta­die­nį pu­sei me­tų įšal­dė ke­lių Si­ri­jo­je, Li­ba­ne ir Ki­ni­jo­je įsi­kū­ru­sių įmo­nių sąs­kai­tas, kai bu­vo nu­sta­ty­ta, kad šios kom­pa­ni­jos su­si­ju­sios su nu­ma­no­ma Si­ri­jos che­mi­nių gink­lų prog­ra­ma.

Tarp įmonių, kurių atžvilgiu buvo imtasi tokių priemonių, yra Damaske įsikūrusios „Sigmatec“ ir „Al Mahrous Group“, Libane veikianti „Technolab“ ir viena prekybos kompanija iš Kinijos Guangdžou miesto.

Taip pat bus įšaldytas dviejų Sirijos piliečių ir 1977 metais Libane gimusio asmens, kurio tapatybė neįvardijama, turtas.

Sprendimą įšaldyti sąskaitas pasirašė Prancūzijos finansų ministras Bruno Le Maire'as.

Sausį Prancūzija ėmėsi sankcijų prieš 25 fizinius ir juridinius asmenis, dirbančius Sirijoje, įtarus, kad jie prisideda prie karo krečiamos šalies cheminių ginklų programos vystymo.

Tarp kompanijų, tapusių sankcijų taikiniu, buvo metalo, elektronikos importuotojai bei platintojai, taip pat logistikos ir laivybos įmonės.

Penktadienį Paryžiuje rengiamas maždaug 30 valstybių atstovų susitikimas, kuriame bus patvirtintas mechanizmas, leisiantis greičiau identifikuoti, kas atsakingas už nervus paralyžiuojančių medžiagų, tokių kaip zarinas ir chloras, panaudojimą per atakas, ir nubausti kaltininkus.

Po 2013 metų rugpjūtį netoli Damasko įvykdytų cheminių atakų, nusinešusių šimtus gyvybių, buvo sudarytas svarbus susitarimas su Rusija, pagal kurį Sirija turėjo perduoti visą savo cheminių ginklų arsenalą, kad išvengtų JAV aviacijos smūgių.

Balandžio 7 dieną numanoma cheminė ataka buvo įvykdyta netoli Damasko esančiame Dumos mieste. Po šios atakos, per kurią, kaip manoma, buvo panaudoti chloras ir zarinas, Vakarai raketomis smogė kariniams objektams Sirijoje. Tai buvo didžiausio masto Vakarų ataka prieš Damasko režimą septynerius metus trunkančiame kare.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija greitai turi paskelbti jos ekspertų parengtą ataskaitą apie ataką Dumoje.