Prancūzija ir JAV nori sukurti naują branduolinį susitarimą su Iranu
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad jis yra pa­si­ren­gęs su Va­šing­to­nu su­kur­ti nau­ją bran­duo­li­nį su­si­ta­ri­mą su Ira­nu, JAV pre­zi­den­tui Do­nal­dui Trum­pui pa­va­di­nus prieš tre­jus me­tus pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su Te­he­ra­nu „bep­ro­tiš­ka“.

„Galiu pasakyti, kad mudu labai atvirai apie tai diskutavome“, – sakė E. Macronas per bendrą spaudos konferenciją su JAV lyderiu.

„Taigi, norime nuo dabar kurti naują susitarimą su Iranu“, – pridūrė Prancūzijos prezidentas, viešintis Vašingtone su valstybiniu vizitu.

D. Trumpas per derybas su Prancūzijos lyderiu antradienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas su Iranu yra „beprotybė, kurios niekada neturėjo nutikti“, ir pagrasino Teheranui „didelėmis problemomis“, jei šis pažeis šią sutartį.