Prancūzija griauna migrantų planus prasmukti į Didžiąją Britaniją
Pra­ncū­zų po­li­ci­ja ėmė­si eva­kuo­ti 500 mig­ran­tų iš sto­vyk­los ne­to­li Diun­ker­ko uos­ta­mies­čio prie La­man­šo są­siau­rio, kur daug žmo­nių ren­ka­si vil­da­mie­si pa­sis­lėp­ti į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją vyks­tan­čiuo­se su­nkve­ži­miuo­se ar kel­tuo­se, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė par­ei­gū­nai.

Maždaug 200 policijos pareigūnų dalyvavo operacijoje Grand Sinte visai šalia Diunkerko, naujienų agentūrai AFP sakė regiono administracijos pareigūnas Ericas Etienne'as. Jis pridūrė, kad operacija vyko sklandžiai.

Pareigūnai nurodo, kad maždaug 95 proc. žmonių stovykloje yra Irako kurdai.

Pasak E. Etienne'o, evakuacija atspindi vyriausybės pasiryžimą neleisti Prancūzijos šiaurinėje pakrantėje atsirasti naujiems Britaniją pasiekti bandančių migrantų „lūšnynams“.

Daug policijos buvo atsiųsta siekiant neleisti, kad atsirastų tokių didelių stovyklų kaip 2016 metais likviduotos „Džiunglės“ netoli Kalė, kuriose gyveno daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.

Šiuo metu Grand Sinte yra maždaug 800 migrantų, nurodo municipaliteto pareigūnai.

Antradienį evakuojamiems žmonėms bus pasiūlyta galimybė kreiptis dėl prieglobsčio Prancūzijoje arba vykti į policijos centrus tapatybės patikrinimui.

Praėjusį mėnesį Prancūzijos parlamentas priėmė naują įstatymą prieglobsčio prašymų svarstymui paspartinti, maksimalų prašymo svarstymo laiką, kuris dabar yra 120 dienų po atvykimo į Prancūziją, sutrumpindami iki 90 dienų.

Pagal naująjį įstatymą taip pat bus lengviau deportuoti žmones, jeigu jų prašymai nebus patenkinti. Kritikai tai vadina bandymu apriboti naujai atvykstančių žmonių skaičių.