Prancūzija atnaujina tyrimą dėl pinigų plovimo per „Danske“ banką
Pra­ncū­zi­jos val­džios ins­ti­tu­ci­jos at­nau­ji­no ofi­cia­lų ty­ri­mą dėl pi­ni­gų plo­vi­mo per di­džiau­sio Da­ni­jos ban­ko „Dans­ke Bank“ Es­ti­jos fi­lia­lą, pra­ne­šė ban­kas.

Šio pinigų plovimo skandalo tyrimo Prancūzija ėmėsi 2017-ųjų spalį, tačiau maždaug po metų banko statusą tyrėjai pakeitė iš figūruojančio subjekto į liudininką.

Paryžiaus teismo teisėjo, kuriam buvo pavesta imtis atnaujinto tyrimo, oficialiame laiške „Danske Bank“ teigiama, jog tyrimas bus išplėstas, apims 2007–2014 metų laikotarpį.

Vienas pagrindinių liudytojų šioje itin plataus masto finansinių aferų tyrime – tarptautinio investicijų fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis praėjusį mėnesį kalbėdamas Danijos parlamente pareiškė, jog „Danske Bank“ darbuotojai anksčiau „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007–2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.