Prahos centre vyras pabandė susideginti
Pra­hos cen­tre, aikš­tė­je, ku­rio­je prieš 50 me­tų pro­tes­tuo­da­mas prieš so­vie­tų oku­pa­ci­ją sa­ve pa­de­gė stu­den­tas Ja­nas Pa­la­chas, penk­ta­die­nį jo pa­vyz­džiu pa­se­kė dar vie­nas če­kas.

Prahos centrinėje Vaclovo aikštėje susideginti bandęs vyras apdegė galvą ir rankas. Jis gydomas ligoninėje, jam sukelta dirbtinė koma, pranešė pareigūnai.

„1964 metais gimęs vyras save padegė maždaug 15 valandą (vietos, 16 val. Lietuvos laiku), panaudojęs padegamąją medžiagą“, – paskelbė Prahos policija socialiniame tinkle „Twitter“. Pranešime nurodoma, kad liepsnas padėjo užgesinti praeiviai.

„Maždaug 30 procentų kūno apdegusiam pacientui buvo sukelta dirbtinė koma“, – pranešė Prahos greitosios pagalbos tarnybų atstovė Jana Postova tame pačiame socialiniame tinkle.

Anksčiau šią savaitę Čekijoje buvo minimos J. Palacho susideginimo 50-osios metinės. Šia proga sostinėje vyko oficialūs renginiai, taip pat buvo organizuota deglų nušviesta eisena.