Pradėtas naujas tyrimas dėl Donaldo Trumpo piktnaudžiavimo valdžia
De­mo­kra­tų kon­tro­liuo­ja­mi JAV Kong­re­so že­mie­ji rū­mai pir­ma­die­nį pra­dė­jo nau­ją pla­taus mas­to ty­ri­mą dėl Do­nal­do Trum­po ap­lin­kos ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo val­džia, rei­ka­lau­da­mi do­ku­men­tų iš de­šim­čių žmo­nių, įskai­tant pre­zi­den­to sū­nus Do­nal­dą jau­nes­nį­jį ir Eri­cą, taip pat vals­ty­bės va­do­vo žen­tą Ja­re­dą Kush­ne­rį.

„Tai yra kritinis momentas mūsų valstybei, ir mes įpareigoti ištirti šiuos reikalus bei surengti posėdžius, kad visuomenė žinotų visus faktus“, – sakoma tyrimą vykdančio Atstovų Rūmų Teismų komiteto pirmininko Jerry Nadlerio pareiškime.

Dokumentų taip pat prašoma iš D. Trumpo pagrindinės įmonės „The Trump Organization“ vyriausiojo finansininko Alleno Weisselbergo, buvusio Baltųjų rūmų pagrindinio stratego Steve'o Bannono, prezidento asmeninio advokato Jay Sekulowo, kitų buvusių patarėjų ir vyriausybių paslaptis viešinančio tinklapio įkūrėjo Juliano Assange'o.

Anot Baltųjų rūmų atstovės Sarah Sanders, prezidentūra gavo J. Nadlerio prašymą, o kompetentingi pareigūnai „jį išnagrinės ir tinkamu laiku pateiks atsakymą“.

Pats D. Trumpas pavadino naująjį tyrimą apgaule.

„Nebuvo jokio susimokymo. Visa tai apgaulė... politinė apgaulė, – sakė prezidentas, Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar bendradarbiaus su tyrimu. – Visada su visais bendradarbiauju.“

J. Nadleris tikisi prašomų dokumentų sulaukti per dvi savaites.