Pradedamas Solsberio gatvių valymas
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mies­te, kur bu­vo ap­nuo­dy­tas bu­vęs Ru­si­jos šni­pas Ser­ge­jus Skri­pa­lis, an­tra­die­nį pra­dė­ta va­ly­mo ope­ra­ci­ja, o par­ei­gū­nai par­eiš­kė, kad ne­rvus par­aly­žiuo­jan­ti me­džia­ga bu­vo pa­nau­do­ta „skys­ta for­ma“ ir ma­žais kie­kiais.

Dėl kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste surengto pasikėsinimo į buvusį dvigubą agentą ir jo dukrą Juliją Skripal paaštrėjo santykiai tarp Maskvos ir Vakarų.

Už valymo operaciją atsakinga Aplinkosaugos ministerija pranešė, kad antradienį Solsberyje buvo vėl atidarytas kapinių ruožas, kur palaidota S. Skripalio žmona ir sūnus.

Nepaisant to, devyni kiti objektai, tarp jų smuklė ir restoranas, kur lankėsi Skripalių šeima šiek tiek anksčiau nei neteko sąmonės, lieka uždaryti.

Policijos antiteroristinis padalinys palaipsniui perduoda uždarytus objektus specialiosioms valymo komandoms. Prognozuojama, kad darbai užtruks keletą mėnesių.

Operacijoje taip pat dalyvauja apie 190 kariuomenės specialistų.

Tikrinami galimai užkrėsti objektai, o įtartini daiktai valomi ir tikrinami iš naujo, sakė ministerija.

„Pasitelkus policijos tyrimo metu surinktą išsamią informaciją ir mūsų mokslu paremtą supratimą, kaip ta medžiaga veikia ir kaip ji plinta, mums pavyko suskirstyti visus objektus pagal tikėtiną užkrėtimo lygį“, – sakė ministerijos vyriausiasis patarėjas mokslo klausimais Ianas Boydas.

„Būtinas kruopštus darbas“, – pridūrė jis.

Netekę sąmonės Skripaliai buvo rasti ant suoliuko Solsberyje. Prieš tai jie apsilankė vienoje vietos smuklėje ir restorane.

66 metų S. Skripalis tebėra gydomas miesto ligoninėje, tačiau jis gretai sveiksta, o jo būklė nebėra kritinė, balandžio 6-ąją pranešė gydytojai.

33 metų J. Skripal buvo išrašyta iš medicinos įstaigos ir perkelta į saugią vietą tolesniam gydymuisi.

Didžiojo septyneto (G7) galingosios valstybės antradienį „itin griežtai“ pasmerkė išpuolį.

Jos sutiko, jog yra „labai tikėtina“, kad už ataką atsakinga Rusija, kadangi nėra „jokio alternatyvaus tikėtino paaiškinimo“.

Maskva kategoriškai neigia prisidėjusi prie apnuodijimo.