Portugalijos policija suėmė 56 „pragaro angelus“
Por­tu­ga­li­jos po­li­ci­ja tre­čia­die­nį su­ėmė 56 bai­ke­rių gru­puo­tės „Hells An­gels“ („Pra­ga­ro an­ge­lai“) na­rių, kal­ti­na­mų įvai­riais nu­si­kal­ti­mais, pra­de­dant są­va­da­vi­mu ir bai­giant pa­si­kė­si­ni­mu nu­žu­dy­ti, pa­skel­bė par­ei­gū­nai.

Baikeriai buvo sulaikyti vykdant didžiulio masto operaciją, surengtą siekiant likviduoti „smurtinį nusikalstamą susivienijimą“ prieš kitą savaitę šalies pietuose vyksiantį baikerių suvažiavimą.

30–50 metų amžiaus vyrai taip pat kaltinami smurtu, reketu bei narkotikų ir ginklų kontrabanda, nurodė Nacionalinio kovos su terorizmu departamento atstovė.

Tarp suimtųjų yra keturi vokiečiai ir vienas suomis, o keliems užsienyje gyvenantiems portugalams buvo išduoti tarptautiniai arešto orderiai.

Kovą policija pradėjo aktyviai tirti „Hells Angels“ veiklą, beveik šimtui šios grupuotės baikerių Lisabonos priemiestyje žiauriai užpuolus kitos grupuotės narius.

Trečiadienio operacijoje dalyvavo daugiau nei 400 policijos pareigūnų. Policija ėmėsi šių veiksmų siekdama užkirsti kelią potencialiai naujai konfrontacijai kasmetiniame baikerių suvažiavime „Moto Clube Faro“, vyksiančiame liepos 19–22 dienomis Portugalijos pietuose.

Grupuotė „Hells Angels“ buvo įkurta 1948 metais Jungtinėse Valstijose, o jos padaliniai veikia maždaug pusšimtyje šalių.