Portugalijos parlamentas nepritarė eutanazijos įteisinimui
Por­tu­ga­li­jos par­la­men­tas po įtemp­to bal­sa­vi­mo an­tra­die­nį at­me­tė pa­siū­ly­mą įtei­sin­ti ša­ly­je eu­ta­na­zi­ją ir leis­ti žmo­nėms nu­mir­ti pa­de­dant me­di­kams.

Valdančioji Socialistų partija pasiūlė projektą, kuriuo siekta nustatyti „specialiąsias sąlygas“, kurioms esant būtų leidžiama įvykdyti eutanaziją. Tarp tokių sąlygų buvo minimos didžiulės paciento kančios ir nepagydoma liga.

Vis dėlto antradienį per balsavimą 115 balsais prieš 110 ir keturiems parlamentarams susilaikius šiam pasiūlymui buvo nepritarta.

Kiti pasiūlymai, kuriuos buvo pasiūlę radikalusis Kairiųjų blokas, Žaliųjų partija ir partija „Žmonės, gyvūnai, gamta“, taip pat buvo atmesti.

Prieš balsavimą parlamente Lisabonos kardinolas Manuelis Clemente, Katalikų Bažnyčios Portugalijoje vadovas, paragino įstatymų leidėjus nepritarti eutanaziją įteisinančiam įstatymo projektui.

Tačiau net ir tuo atveju, jeigu parlamentas būtų patvirtinęs bent vieną iš įstatymų projektų, jį dar būtų galėjęs blokuoti veto teisę turintis prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa.

Kol kas M. Rebelo de Sousa, praktikuojantis katalikas, neišsakė savo nuomonės šiuo klausimu, nenorėdamas daryti įtakos parlamento diskusijoms.

Šalies žiniasklaidos teigimu, jis buvo pasirengęs pasinaudoti savo veto teise, jei parlamentas nedidele balsų dauguma būtų pritaręs eutanazijos įteisinimui.

Nors eutanazija Portugalijoje nėra įteisinta, viena etikos taryba pritarė pasiūlymams tam tikrais atvejais nutraukti gyvybės palaikymą ar gydymą.

„Per šį balsavimą išreikšta parlamento valia... tačiau taip pat jis parodė, kad Portugalijos visuomenėje esama plačių diskusijų“, – po balsavimo sakė Kairiojo bloko lyderė Catarina Martins.

Anksčiau šį mėnesį gretimos Ispanijos parlamento žemieji rūmai pritarė pasiūlymui peržiūrėti įstatymą dėl eutanazijos įteisinimo.

Eutanazija 2002 metais pirmiausia buvo įteisinta Belgijoje ir Nyderlanduose.