Portugalijoje sulaikytas karo policijos vadas, įtariama įvykdžius įžūlią vagystę
Por­tu­ga­li­jo­je an­tra­die­nį bu­vo areš­tuo­ta aukš­to ran­go fi­gū­rų ka­ro ir su­ka­rin­to­je po­li­ci­jo­je dėl per­nai įvyk­dy­tos įžū­lios ra­ke­tų, gra­na­tų ir šo­vi­nių va­gys­tės iš ka­riš­kių gink­lų san­dė­lio, pa­skel­bė pro­ku­ro­rai.

Šie asmenys įtariami įvairiais nusikaltimais, įskaitant ginklų kontrabandą, kriminalinį susivienijimą, piktnaudžiavimą įgaliojimais ir dokumentų klastojimą, sakoma prokuratūros pareiškime.

Minimi asmenys buvo areštuoti praėjus daugiau nei metams po vagių įsilaužimo į Portugalijos armijos ginklų sandėlį Tankuše centrinėje šalies dalyje. Saugumo kameros sandėlyje iki to laiko neveikė dvejus metus.

Bendrai vagys išsivežė 44 prieštankines raketas, 150 rankinių granatų, 18 ašarinių dujų granatų ir 1 450 devynių mm kalibro šovinių.

Vagystė buvo įvykdyta 2017 metų birželį, bet tik spalio mėnesį gavusi anoniminį pranešimą policija sugebėjo atgauti daugumą grobio, paslėpto dykvietėje už keliasdešimties kilometrų nuo Tankušo.

Vis dėlto šoviniai nerasti iki šiol.

Tarp sulaikytų asmenų yra karo policijos vadas Luisas Vieira, trys žandarai ir vienas civilis, pranešė šalies žiniasklaida.

Policija atliko kratas sostinėje ir kitose šalies vietose, nuo Porto šiaurėje iki Santareno centrinėje dalyje ir Algarvės pietuose, sakė prokurorai.

Pareigūnai tiria versiją, kad nusikaltimą įvykdė saviškiai, nes vagys, regis, gerai orientavosi ginklų sandėlyje.