Portugalijoje dėl 2017-ųjų gaisrų bus teisiami 12 žmonių
Por­tu­ga­li­jo­je dėl bai­siau­sių per vi­są ša­lies is­to­ri­ją gais­rų, 2017-ųjų bir­že­lį par­ei­ka­la­vu­sių 64 gy­vy­bių, prieš teis­mą stos 12 žmo­nių, įskai­tant tris ci­vi­li­nės sau­gos agen­tū­ros va­do­vus, ket­vir­ta­die­nį in­for­ma­vo pro­ku­ro­rai.

Tarp įtariamųjų, kaltinamų neatsargiu gyvybės atėmimu, taip pat yra trys vietos pareigūnai ir trys darbuotojai iš vienos bendrovės, prižiūrinčios kelią, kur per gaisrą centriniame Leirijos regione žuvo apie 50 žmonių, pažymėjo vietos prokuratūra.

Per vasaros karšio bangos piką susiformavusi ugnies stichija siautė penkias dienas. Daugelis aukų žuvo įstrigę savo automobiliuose, mėgindami pabėgti nuo liepsnų.

Smarkių vėjų kurstyti gaisrai suniokojo maždaug 46 tūkst. hektarų kalvų šlaitų plotą, kuriame buvo apstu pušų ir eukaliptų.

Vietos žiniasklaidos žiniomis, prokurorų tyrimas patvirtino daugumą išvadų, kurias priėjo specialioji parlamento komisija, nustačiusi rimtų trūkumų pareigūnų veiksmuose reaguojant į gaisrus.

Parlamentinėje ataskaitoje sakoma, kad liepsnos kilo dėl staigaus įtampos kitimo energijos skirstymo tinkle.

Praėjus keliems mėnesiams po katastrofos, Portugalijos centrinę ir šiaurinę dalis spalį užklupo nauja pražūtingų gaisrų banga, pareikalavusi dar 45 žmonių gyvybių.

Vidaus reikalų ministrė Constanca Urbano de Sousa tą mėnesį atsistatydino, sulaukusi kritikos dėl jai pavaldžių pagalbos tarnybų reakcijos į stichiją.

Socialistų vyriausybė nuo to laiko įgyvendino kelis saugumo mechanizmus, kad ateityje būtų išvengta panašių tragedijų, ir pradėjo ambicingą miškų atsodinimo projektą.