Porošenka ir Merkel balandį aptars taikdarių misijos dislokavimą Rytų Ukrainoje
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka pla­nuo­ja ba­lan­džio 10 die­ną lan­ky­tis Ber­ly­ne ir ap­tar­ti su Vo­kie­ti­jos kanc­le­re An­ge­la Mer­kel ga­li­my­bę dis­lo­kuo­ti taik­da­rių mi­si­ją ka­ro kre­čia­mo­je Ry­tų Ukrai­no­je.

„Balandžio 10-ąją vykstu į Berlyną. Kalbėsimės apie taikdarius“, – sekmadienį Donecko srities Mariupolio miesto gyventojams sekmadienį sakė prezidentas.

P. Porošenka sakė esąs įsitikinęs, kad Rusija, spaudžiama tarptautinės bendruomenės galiausiai sutiks įvesti Jungtinių Tautų taikdarius į visą Donecko ir Luhansko sričių teritoriją.