Popiežius vasarį vyks į Jungtinius Arabų Emyratus
Po­pie­žius Pra­nciš­kus va­sa­rio 3–5 die­no­mis lan­ky­sis Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se, kur da­ly­vaus vie­na­me tarp­tau­ti­nia­me tarp­kon­fe­si­nia­me su­si­ti­ki­me, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė Va­ti­ka­nas.

Į šią musulmonišką valstybę pontifikas buvo pakviestas Abu Dabio sosto įpėdinio šeicho Mohammedo bin Zayedo al Nahyano ir vietos Katalikų Bažnyčios, sakoma pranešime.