Popiežius uždegė žvakę už Sirijos vaikus
Po­pie­žius Pra­nciš­kus sek­ma­die­nį Va­ti­ka­ne už­de­gė žva­kę už konf­lik­tų vi­sa­me pa­sau­ly­je au­kas, ypač – už vai­kus Si­ri­jo­je.

„Adventas yra vilties metas. Šiuo metu tikiuosi taikos Sirijos vaikams, kuriuos kankina aštuonerius metus trunkantis karas“, – po „Viešpaties Angelo“ maldos pasakė popiežius.

„Tegu šios vilties liepsnos išsklaido karo šešėlius!“ – sakė jis, uždegęs žvakę popiežiaus apartamentų lange, išeinančiame į Šv. Perto aikštę.

„Tegu vilties liepsna taip pat pasiekia visas konfliktų ir įtampos aukas visame pasaulyje“, – sakė popiežius.

Kalėdų iniciatyvą „Žvakės už taiką Sirijoje“ sekmadienį pradėjo katalikų labdaros organizacija „Aid to the Church in Need“.