Popiežius savo naujoje knygoje kreipiasi į jaunimą
Po­pie­žius Pra­nciš­kus pir­ma­die­nį par­agi­no jau­ni­mą „su­ri­zi­kuo­ti“ ir pa­dė­ti Ka­ta­li­kų Baž­ny­čiai, lau­kiant po­pie­žiaus nau­jos kny­gos pa­si­ro­dy­mo an­tra­die­nį Ita­li­jo­je.

81-erių Pranciškus kalbėjo 300 jaunų tikinčiųjų miniai prasidedant šešių dienų renginiui, pašvęstam spalį vyksiančiam Vyskupų Sinodui „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“ .

„Nerizikavęs jaunas žmogus sensta, ir Bažnyčia sensta su jais“, – sakė popiežius.

Naująją Pranciškaus knygą „Dievas yra jaunas“ ketinama iki sinodo išleisti ir anglų kalba.

Knyga remiasi virtine popiežiaus ir italų žurnalisto Thomas Leoncini pokalbių.

Pirmadienio susitikime Pranciškus atsakinėjo į jaunuolių iš viso pasaulio klausimus, tarp jų buvo ir prekeivių žmonėmis auka iš Nigerijos.

Spalio Sinodas naginės, kaip įveikti naujų žmonių įtraukimo krizę Bažnyčioje. Vis mažiau jaunuolių pasirenka kunigystę, ar stoja į religinius ordinus.

Savo 160 puslapių knygoje Pranciškus kalba apie jaunimo marginalizavimą (išstūmimą iš visuomenės) ir nesaugią darbo aplinką.

„Turime paprašyti jaunimo atleidimo, nes mes ne visuomet priimame juos rimtai“, – rašo popiežius.

„Ne visada mes padedame jiems rasti savąjį kelią ar priemones, kurios leistų jiems nepasiduoti marginalizavimui“, – pažymi Pranciškus.