Popiežius: saugus geriamasis vanduo – teisė, o ne prekė
Ga­li­my­bės gau­ti sau­gaus ge­ria­mo­jo van­dens yra žmo­gaus tei­sė, to­dėl „ne­pap­ras­tai gė­din­ga“, kad kas­met mi­li­jo­nai žmo­nių su­ser­ga ir mirš­ta dėl šva­raus van­dens trū­ku­mo, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė po­pie­žius Pra­nciš­kus.

Žinutėje vandens išteklių valdymo konferencijai Pranciškus apgailestavo, kad karai, korupcija ir finansiniai interesai dažnai trukdo užtikrinti galimybes visiems turėti švaraus vandens.

Pasak popiežiaus, galimybių turėti švaraus vandens pripažinimas viena pagrindinių žmogaus teisių yra nesuderinamas su vandens, kaip perkamos ir parduodamos prekės, koncepcija.

Jungtinės Tautos teisinę teisę į saugų geriamąjį vandenį pripažino 2010 metais. JT nurodo, kad skurdas, tarša ir klimato kaita visame pasaulyje sekina vandens išteklius, ir kad maždaug 884 mln. žmonių neturi galimybių naudotis geresniais geriamojo vandens šaltiniais.