Popiežius ragina jaunimą kalbėti garsiau
Po­pie­žius Pra­ncū­ziš­kus Ver­bų sek­ma­die­nį par­agi­no jau­nus žmo­nes ne­ty­lė­ti ir steng­tis, kad jų bal­sai bū­tų iš­girs­ti.

„Brangus jaunime, jūs turite šaukte išsakyti, kas jūsų viduje“, – sakė jis per mišias Šv.Petro aikštėje, bet nekalbėjo apie protestus JAV.

Verbų sekmadienio išvakarėse tūkstančiai jaunų žmonių Jungtinėse Valstijose dalyvavo mitinguose už griežtesnę ginklų kontrolę.

„Jūs patys turite netylėti, – sakė jis jaunimui. – Net jeigu kiti tyli, jeigu mes, vyresnieji žmonės ir lyderiai, labai dažnai būdami korumpuoti tylime, jeigu visas pasaulis tyli ir praranda džiaugsmą, aš klausiu jūsų: ar jūs šauksite, protestuosite?“

Popiežius Pranciškus pažymėjo, kad „visuomet esama noro nutildyti jaunus žmones“. Jo teigimu, egzistuoja daugybę būdų nutildyti jaunimą, padaryti jį nematomą.

„Yra daug būdų: nuraminti vaistais, priversti tylėti. neklausinėti nieko, užkirsti kelią jiems įsitraukti, paversti jų svajones nuobodžiomis ir niūriomis, smulkmeniškomis ir graudžiomis“, – kalbėjo jis.

Pranciškus priminė vieną Šventojo rašto skirsnį, kuriame Jėzus buvo paragintas sudrausti savo mokinius, nes jie esą kalba netiesą.

„Sakau jums, jei šie tylės – akmenys šauks!“, – pacitavo Pranciškus frazę iš Luko evangelijos.

„Prašau, pasirinkite taip, kol akmenys patys neima šaukti“, – paragino jis jaunimą.