Popiežius Pranciškus smerkia cheminių ginklų naudojimą Sirijoje
Po­pie­žius Pra­nciš­kus sek­ma­die­nį pa­smer­kė che­mi­nių gink­lų nau­do­ji­mą Si­ri­jo­je, kur per įta­ria­mą che­mi­nę at­aką opo­zi­ci­jos te­ri­to­ri­jo­je Ry­tų Gu­to­je žu­vo de­šim­tys žmo­nių.

Iš Sirijos sulaukėme siaubingų žinių – yra dešimtys aukų, daugelis jų moterys ir vaikai. Tiek daug žmonių nukentėjo nuo bombose buvusių cheminių medžiagų“, – tūkstančiams Šv. Petro aikštėje susirinkusių žmonių pasakė popiežius.

„Negali būti gero karo ir blogo karo, niekas, niekas negali pateisinti tokių naikinimo priemonių naudojimo prieš beginklius žmones ir gyventojus“, – pridūrė pontifikas.

Paskutinis sukilėlių kontroliuojamas miestas Duma netoli Damasko nukentėjo nuo atsinaujinusių antskrydžių, o gelbėtojai apkaltino prezidentui Basharui al Assadui (Bašarui Asadui) ištikimas pajėgas per šeštadienio atakas naudojus „nuodingas chloro dujas“.

„Melskimės, kad politiniai ir kariniai lyderiai pasirinktų kitokį kelią, derybų kelią – vienintelį, kuris gali atnešti taiką“, – sakė popiežius.

Sirijos valstybinė žiniasklaida, cituodama oficialų šaltinį, paskelbė, kad pranešimai apie cheminio ginklo panaudojimą buvo sukilėlių „išsigalvojimai“.

Viena pagrindinių Sirijos režimo sąjungininkių Rusija šiuos kaltinimus taip pat atmetė.