Popiežius Pranciškus kreipėsi į tautą: „Karas – tai bergždžios skerdynės“.
Po­pie­žius Pra­nciš­kus par­eiš­kė, kad Pir­ma­sis pa­sau­li­nis ka­ras tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip rim­tas įspė­ji­mas, jog yra bū­ti­na at­si­sa­ky­ti „ka­ro kul­tū­ros“.

Tačiau, sekmadienį kreipdamasis į tikinčiuosius Šv. Petro aikštėje, jis pažymėjo, kad karo pamokų yra nepaisoma ir, jo žodžiais, „atrodo, kad mes niekada nepasimokome“.

„Investuokime į taiką, ne į kartą!“ – pridūrė ginklų gamybos pramonę dažnai smerkiantis pontifikas.

Jis pareiškė, kad, žymint 100-ąsias karo pabaigos metines, sekmadienį suskambės Šventojo Petro bazilikos ir bažnyčių visame pasaulyje varpai.

1914–1918 metų karą popiežius pavadino „rimtu įspėjimu kiekvienam, jog būtina atsisakyti karo kultūros ir ieškoti visų teisėtų būdų užbaigti konfliktus, per kuriuos keliuose pasaulio regionuose vis dar liejamas kraujas“.

Pranciškus taip pat pacitavo Benediktą XV, Pirmojo pasaulinio karo laikų popiežių, kuris karą pavadino „bergždžiomis skerdynėmis“.