Popiežius: „Nepasakysiu nė žodžio apie tai“
Po­pie­žius Pra­nciš­kus sek­ma­die­nį at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti bu­vu­sio Va­ti­ka­no par­ei­gū­no laiš­ką, ku­ria­me tvir­ti­na­ma, kad pon­ti­fi­kas ig­no­ra­vo ame­ri­kie­čių kar­di­no­lui Theo­do­re'ui McCar­ric­kui mes­tus kal­ti­ni­mus ly­ti­niu iš­nau­do­ji­mu.

Kardinolas praėjusį mėnesį buvo priverstas atsistatydinti.

„Nepasakysiu nė žodžio apie tai. Manau, viskas pasakyta komunikate“, – sakė Katalikų Bažnyčios vadovas jį lydintiems žurnalistams po apsilankymo Airijoje skrisdamas atgal į Romą.

Buvęs Vatikano pasiuntinys Vašingtone arkivyskpas Carlo Maria Vigano (Karlas Marija Viganas) laiške, publikuotame JAV laikraštyje „National Catholic Register“, tvirtina, kad 2013 metais pasakė Pranciškui apie Th. McCarrickui mestus kaltinimus.

Anot C.M. Vigano, Pranciškus į šią žinią reagavo sprendimu panaikinti sankcijas, kurias Th. McCarrickui buvo skyręs jo pirmtakas popiežius Benediktas.

„Jis (Pranciškus) bent nuo 2013 metų birželio 23 dienos žinojo, kad Th. McCarrickas yra išnaudotojas maniakas“, – rašė C.M. Vigano ir pridūrė, kad „jis žinojo, jog tai buvo korumpuotas žmogus, tačiau jį dangstė iki pat pabaigos“.

„Šįryt perskaičiau komunikatą“, – sakė Pranciškus žurnalistams, turėdamas galvoje C.M. Vigano laišką.

„Įdėmiai perskaitykite komunikatą ir patys nuspręskite“, – pridūrė jis.

„Esate pakankamai kompetetingi žurnalistai išvadoms padaryti“, – tęsė pontifikas.

„Kai praeis šiek tiek laiko ir jau būsite padarę išvadas, galbūt aš pasisakysiu...“ – pridūrė popiežius.

Katalikų Bažnyčią purtantis vaikų seksualinio išnaudojimo skandalas temdė pontifiko savaitgalio vizitą Airijoje. Jo metu Pranciškus sakė „meldžiąs Dievo atleidimo“ už dvasininkų seksualinės prievartos aukų patirtą žalą.