Popiežius: maisto likučiai yra penas apmąstymams, o ne atliekos
Po­pie­žius Pra­nciš­kus sa­ko, kad mais­to li­ku­čiai tu­rė­tų bū­ti pe­nas ap­mąs­ty­mams, o ne at­lie­kos, ku­rios yra iš­me­ta­mos.

Sekmadienį susirinkusiems Šv. Petro aikštėje tikintiesiems pontifikas sakė, kad žmonės turėtų „panagrinėti savo sąžinę“ dėl to, ką daryti su maisto likučiais. Jis patarė juos panaudoti kitiems patiekalams ruošti arba juo paaukoti.

„Mąstau apie žmones, kurie yra alkani, ir apie tai, kiek maisto likučių mes išmetame“, – sakė popiežius.

81 metų Katalikų Bažnyčios galva patarė pasiklausti senelių receptų, kaip panaudoti maisto likučius. Jis dažnai giria senolius už jų išmintį.

Anot popiežiaus, visi turėtų galvoti apie tai, kas bus su maisto likučiais po pietų ir vakarienių. Jeigu žmonės galvos, akivaizdus kitas žingsnis būtų „juos panaudoti arba paaukoti tiems, kas juos gali suvalgyti ir kurie stokoja maisto“.