Popiežius: „laiku nesureagavome“ į kunigų seksualinį priekabiavimą Čilėje
Po­pie­žius Pra­nciš­kus ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me laiš­ke par­eiš­kė, kad jam „gė­da“, jog Baž­ny­čia „lai­ku ne­pak­lau­sė ir ne­su­rea­ga­vo“ į Či­lės ku­ni­gams mes­tus kal­ti­ni­mus sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu.

Kelis Čilės aukšto rango dvasininkus seksualinės prievartos aukos kaltina mačius, kaip kunigas Fernando Karadima praėjusio amžiaus 9-e ir 10-e dešimtmečiais seksualiai išnaudojo savo parapijos nepilnamečius, tačiau nesiėmė jokių veiksmų.

F. Karadima 2010 metais buvo pašalintas iš dvasininkų luomo ir jam nurodyta visą likusį gyvenimą „atgailauti ir melstis“ už savo nusikaltimus.

Pranciškus anksčiau šį mėnesį pažadėjo „pokyčių“ Čilės Bažnyčioje, kad būtų „atkurtas teisingumas“.