Popiežius dar kartą paragino gerbti Jeruzalės statusą
Po­pie­žius Pra­nciš­kus dar kar­ta pa­brė­žė, kad yra itin svar­bu iš­lai­ky­ti da­bar­ti­nį Je­ru­za­lės sta­tu­są ir par­agi­no at­nau­jin­ti de­ry­bas tarp Iz­rae­lio ir Pa­les­ti­nos dėl dvie­jų vals­ty­bių spren­di­mo, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Va­ti­ka­nas.

Iš Argentinos kilęs pontifikas griežtai prieštarauja JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) itin prieštaringai vertinamam sprendimui Jeruzalę pripažinti Izraelio sostine ir planus JAV ambasadą perkelti į Jeruzalę iš Tel Avivo.

Laiške Egipto didžiajam imamui Ahmedui al Tayebui (Ahmedui Tajebui) popiežius Pranciškus minėjo „Jeruzalės unikalumą“ ir sakė, kad „tik ypatingas, tarptautinei bendruomenei padedant užtikrintas miesto statusas gali išsaugoti jos identitetą ir padėti jai išlikti taikos vieta“.

Tik taip „būtų užtikrintas susitaikymas ateityje ir viltis visam regionui“, sakė popiežius.

„Šventasis sostas nesiliaus raginęs atnaujinti dialogą tarp izraeliečių ir palestiniečių dėl sprendimo, kuris užtikrintų taikų abiejų valstybių egzistavimą viena šalia kitos“, – toliau rašoma laiške.

Jeruzalėje yra krikščioniams, žydams ir musulmonams šventų vietų. Miestas itin svarbus ir Izraeliui ir Palestinai, ir popiežius Pranciškus dar gruodžio mėnesį paragino gerbti tokį miesto statusą.

D. Trumpui paskelbus savo sprendimą dėl Jeruzalės, o tarptautinei bendruomenei pasmerkus jį, Artimuosiuose Rytuose kilo protestai, Palestinos teritorijose įsiplieskė kelias dienas trukę neramumai.