Politinė krizė Slovakijoje užsitęs
Slo­va­ki­jos pre­zi­den­tas And­re­jus Kis­ka an­tra­die­nį at­si­sa­kė pa­tvir­tin­ti nau­ją­ją vy­riau­sy­bę, pa­siū­ly­tą pa­skir­to­jo prem­je­ro Pe­te­rio Pel­leg­ri­ni, ku­rio pirm­ta­kas at­sis­ta­ty­di­no ki­lus di­džiu­liam skan­da­lui dėl ko­rup­ci­ją ty­ru­sio žur­na­lis­to Ja­no Ku­cia­ko nu­žu­dy­mo.

„Pasakiau jam, kad nepaskirsiu jo pasiūlytos sudėties kabineto“, – žurnalistams sakė A. Kiska. Prezidentas pridūrė suteikęs P. Pellegrini laiko iki penktadienio pasiūlyti naują komandą.

Praėjusią savaitę P. Pellegrini buvo parinktas vadovauti trijų partijų koalicijos vyriausybei vietoje artimo sąjungininko Roberto Fico, šiam atsistatydinus, kai J. Kuciako nužudymas išprovokavo antivyriausybinius protestus ir padidino susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės bei korupcijos Slovakijoje.

27 metų J. Kuciakas ir jo bendraamžė sužadėtinė praėjusį mėnesį buvo rasti nušauti savo namuose netoli Bratislavos.

Pasak policijos, „labiausiai tikėtina“, kad J. Kuciako mirtis yra susijusi su jo žurnalistiniu tyrimu ir jau po mirties jo darbdavio paskelbtu straipsniu apie Slovakijos aukščiausio rango politikų ryšius su liūdnai pagarsėjusia Italijos mafija „'Ndrangheta“.

P. Pellegrini pirmadienį pristatė savo ministrų kabineto sudėtį. Vidaus reikalų ministru jis pasirinko nepartinį pareigūną, taip bandydamas slopinti priešišką visuomenės reakciją po J. Kuciako nužudymo.