Policininkus su peiliu puolė ne teroristas, o gėjus, pavargęs nuo gyvenimo
Is­pa­ni­jos po­li­ci­jos nuo­va­do­je pir­ma­die­nį par­ei­gū­nus pei­liu puo­lęs ir nu­šau­tas vy­ras prieš ke­lis mė­ne­sius pri­si­pa­ži­no esąs ho­mo­sek­sua­lus ir no­rė­jo nu­si­žu­dy­ti, par­eiš­kė jo žmo­na, ku­rią ci­tuo­ja ša­lies ži­niask­lai­da. 29 me­tų al­žy­rie­tis, ži­niask­lai­dos įvar­di­ja­mas kaip Ab­de­loua­ha­bas Tai­bas, su­šu­ko „Al­la­hu“, kai pir­ma­die­nį anks­ti ry­te Ka­ta­lo­ni­jos re­gio­ne esan­čia­me Kor­nel­ja de Ljob­re­ga­te po­li­ci­jos nuo­va­do­je pei­liu puo­lė par­ei­gū­nus.

Policija nurodė šį išpuolį traktuojanti kaip „teroristinę ataką“.

Kaip pranešė regiono dienraštis „La Vanguardia“ ir kitos žiniasklaidos priemonės, užpuoliko žmona, duodama parodymus Katalonijos policijai, nurodė, kad prieš du mėnesius vyras jai pasakęs, jog yra homoseksualus.

Anot žiniasklaidos, ši ispanė atsivertė į islamą, kai susipažino su savo būsimu vyru.

Pasak moters, vyrui buvo gėda dėl savo homoseksualumo, nes musulmonų tikėjimas jį draudžia.

Prieš dvi savaites moteris pasakė sutuoktiniui, kad nori skirtis. Policijai ji sakė įtarianti, jog šis išpuolis buvo jos vyro bandymas nusižudyti.

Nei Vidaus reikalų ministerija, nei Katalinijos policija šių žiniasklaidos pranešimų kol kas nekomentavo.

A. Taibas atvažiavo prie uždarytos policijos nuovados netoli Barselonos esančiame Kornelja de Ljobregate pirmadienį 5 val. 45 min. vietos (6 val. 45 min. Lietuvos) laiku. Jis keliskart paspaudė durų skambutį, norėdamas patekti į vidų, žurnalistams sakė Katalonijos policijos komisaras Rafelis Comesas.

Pareigūnams įleidus vyrą, šis išsitraukė „didelį peilį“ ir puolė link policininkų, „akivaizdžiai norėdamas nužudyti“, sakė R. Comesas.

„Pareigūnas panaudojo savo šaunamąjį ginklą, kad liktų gyvas“, – sakė policijos komisaras ir pridūrė, kad užpuolikas šaukė „Allahu“, taip pat kažkokius žodžius, kurių policininkai nesuprato.

„To pakanka, kad šis įvykis būtų tiriamas kaip teroristinė ataka“, – pažymėjo R. Comesas.