Pokalbyje telefonu Maskvą įspėjo nesikišti
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo tre­čia­die­nį pir­mą kar­tą te­le­fo­nu pa­si­kal­bė­jo su Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Ser­ge­ju­mi Lav­ro­vu ir įspė­jo Mask­vą ne­si­kiš­ti į Ame­ri­kos vi­daus po­li­ti­ką.

Vašingtono ir Maskvos santykiai yra nusiritę į neregėtą duobę po abipusio įtariamų šnipų išvarymo, diplomatinių misijų uždarymo ir Rusijos intervencijų Sirijoje bei Ukrainoje.

Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas, kuris per 2016 metų rinkimų kampaniją žadėjo gerinti ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, vengia pripažinti Kremliaus kišimąsi į rinkimus.

JAV žvalgybos manymu, V. Putinas įsakė agentams slapta pakenkti D. Trumpo varžovei rinkimuose Hillary Clinton, kad padėtų laimėti respublikonui, ir dabar specialusis prokuroras Robertas Muelleris aiškinasi, ar D. Trumpo kampanija dėl to buvo slapta susimokiusi su Maskva.

D. Trumpas piktai atmeta šiuos įtarimus ir tyrimą vadina „raganų medžiokle“, bet santykiai tarp Vašingtono ir Maskvos išlieka įtempti. Buvęs CŽV vadovas M. Pompeo, regis, šį klausimą iškėlė per pokalbį su S. Lavrovu.

„Abu (pareigūnai) aptarė klausimus ir dalykus, susijusius su dvišaliais santykiais, Ukraina ir Sirija“, – sakė M. Pompeo atstovė Heather Nauert.

„Sekretorius M. Pompeo pakartojo, kad nors Jungtinės Valstijos nori geresnių santykių su Rusija, tam pasiekti reikia, kad Maskva pademonstruotų, jog yra pasirengusi imtis konkrečių veiksmų mūsų susirūpinimui, įskaitant kišimąsi į JAV vidaus reikalus, išsklaidyti“, – sakė ji.

Rusijos užsienio reikalų ministerija savo ruožtu pranešė, kad telefoninis pokalbis buvo organizuotas JAV iniciatyva ir kad M. Pompeo su S. Lavrovu sutarė dėl „poreikio dirbti drauge ... siekiant profesionaliu dialogu įveikti esamus nesutarimus“.