Po tragedijos Kemerove – tikrinami centrai Latvijoje
Po pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Ru­si­jos Ke­me­ro­vo mies­to pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­tre siau­tė­ju­sio di­džiu­lio gais­ro, ku­ris nu­si­ne­šė dau­giau nei pus­šim­čio žmo­nių gy­vy­bes, ne­pla­nuo­tai ti­kri­na­mi to­kie cen­trai Lat­vi­jo­je.

Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pranešė, jog prekybos ir pramogų centrai artimiausiomis dienomis pasirinktinai bus neplanuotai patikrinti, ypatingą dėmesį skiriant lankytojų poilsio zonos – vaikų žaidimo patalpoms, kino salėms, batuto kambariams, kartodromams ir panašiai.

Išskirtinis dėmesys tikrinant bus kreipiamas į priešgaisrinio saugumo reikalavimų laikymąsi, priešgaisrinės signalizacijos ir evakuacijos sistemų veikimą, centro darbuotojų atsakomybę bei žinias, kaip elgtis gaisro atvejais, sakė tarnybos atstovė Inta Palkavniecė.

Per sekmadienį Vakarų Sibiro miesto Kemerovo prekybos ir pramogų centre „Žieminė vyšnia“ kilusį gaisrą žuvo mažiausiai 64 žmonės, tarp jų 41 vaikas. Preliminariais tyrimo duomenimis, priešgaisrinės signalizacijos sistema centre neveikė apytikriai savaitę, o už jos veikimą atsakingas centro darbuotojams turėjo tik vyrėjo-konditerio išsilavinimą.