Po susitikimo: pasiekta „reikšminga pažanga“
Lik­vi­duo­ta­me bran­duo­li­nių ban­dy­mų po­li­go­ne Šiau­rės Ko­rė­jo­je bus leis­ta ap­si­lan­ky­ti tarp­tau­ti­niams ins­pek­to­riams, pir­ma­die­nį, po su­si­ti­ki­mo su šios ša­lies ly­de­riu Kim Jong Unu, par­eiš­kė JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo ir už­si­mi­nė apie „reikš­min­gą pa­žan­gą“ de­ry­bo­se dėl Ko­rė­jos pu­sia­sa­lio de­nuk­lea­ri­za­ci­jos.

M. Pompeo šeštadienį Pchenjane susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu, siekdamas atgaivinti į aklavietę patekusias derybas, pradėtas po istorinio Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo Singapūre.

„Pirmininkas Kimas sakė, kad pasiruošęs leisti (inspektoriams) atvykti“ ir apžiūrėti susprogdintą branduolinių bandymų poligoną Pungjė-ri, pažymėjo amerikiečių diplomatijos vadovas.

Pchenjanas gegužės mėnesį likvidavo šalies šiaurės rytuose esantį objektą, bet taip ir neleido tarptautiniams stebėtojams patikrinti Pchenjano teiginių pagrįstumo.

Šiame kalno gelmėse įrengtame tunelių komplekse, veikusiame netoli sienos su Kinija, Šiaurės Korėja įvykdė visus šešis savo branduolinius bandymus.

Inspektoriams bus leista jame apsilankyti, kai tik abi šalys susitars dėl „logistikos“ klausimų, Seule žurnalistams sakė M. Pompeo ir netrukus išvyko į Pekiną tęsti savo įtemptos darbotvarkės diplomatinę kelionę.

Valstybės sekretorius pažymėjo, jog Šiaurės Korėjos denuklearizacija yra „ilgas procesas“, bet pabrėžė, kad derybose jau buvo pasiekta „reikšmingos pažangos“.

M. Pompeo ketvirtą kartą lankėsi Šiaurės Korėjoje.

Pirmasis per visą istoriją pareigas einančio JAV prezidento ir Šiaurės Korėjos lyderio susitikimas įvyko birželio mėnesį. Kritikai teigia, jog tąsyk Kim Jong Unas tik miglotai įsipareigojo siekti denuklearizacijos.

Nuo to laiko tarp abiejų šalių įsiplieskė ginčas dėl tikslių abstraktaus susitarimo įgyvendinimo sąlygų: Vašingtonas spaudžia Šiaurės Korėją įgyvendinti „visišką, patikrinamą ir negrįžtamą“ denuklearizaciją, o Pchenjanas neseniai pasmerkė „gangsterišką“ Jungtinių Valstijų spaudimą vienašališkai nusiginkluoti.