Po pražūtingų gaisrų lekia aukštų pareigūnų galvos
Grai­ki­jo­je po pra­žū­tin­gų miš­kų gais­rų, At­ėnų apy­lin­kė­se nu­si­ne­šu­sių 91 žmo­gaus gy­vy­bę, at­leis­ti na­cio­na­li­nės po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ir prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos va­do­vai, o jų par­ei­gas lai­ki­nai ei­na pa­va­duo­to­jai, sek­ma­die­nį pa­skel­bė vy­riau­sy­bė.

Atleistas Graikijos policijos viršininkas Konstantinas Cuvalas dirbo šiame poste nuo 2016-ųjų vasario. Tuo tarpu Sotiris Terzudis vadovavo Graikijos priešgaisrinei tarnybai nuo šių metų vasario.

Apie šiuos pokyčius buvo pranešta praėjus dienai po to, kai iš savo pareigų pasitraukė už policiją atsakingas viceministras Nikas Toskas. Jo pareigas perėmė vidaus reikalų ministras Panas Skurletis.

Liepos 23-ąją įsiplieskusių gaisrų aukų padaugėjo mažiausiai iki 91, savaitgalį nuo rimtų nudegimų mirus 55-erių ir 95-erių moterims ir vienam 85-erių vyrui. Anot pareigūnų, ligoninėse tebegydomi 36 žmonės, tarp jų šeši – kritinės būklės.